Masiques Servicios Logísticos y Aduaneros S.L.

Masiques Servicios Logísticos y Aduaneros engloba totes les tasques que es venien desenvolupant en el grup en matèria d'activitats duaneres, transitaris i logístiques, relacionades amb l'organització i intermediació en tota mena de transport, emmagatzematge i en definitiva serveis logístiques integrals.
 
En ella, integrats els agents de duanes José Miguel Masiques Furné i José Miguel Masiques Jardí, del Col•legi Oficial d'Agents de Duanes de Barcelona, juntament amb un ampli equip de professionals disposats a resoldre tots els tràmits i documentació necessària en el despatx duaner d'importació i exportació de mercaderies, donant una cobertura total als nostres clients tant en l'àrea de Barcelona com a València i la Rioja amb oficines i serveis propis, amés de comptar amb una potent xarxa d'agents i corresponsals.
 
A Logronyo (la Rioja), Masiques i Unión Tostadora S. A. disposen d'un magatzem per cafè de 1300 metres quadrats amb capacitat per a 600 tones de producte.
 
Masiques Servicios Logísticos y Aduaneros disposa de divisions especialitzades en el transport de cafè i cacau, cereals i gasos liquats.

 • Granel sòlid
 • Granel líquid
 • Transport de cafè i cacau
 • Fertilitzants
 • Short Sea Shipping

Masiques Servicios Logísticos y Aduaneros li ofereix els següents serveis:

 • Despatxos de duana d'importació / exportació
 • Declaracions Intrastat
 • Incoterms
 • Trànsits terrestres i marítims (Nacionals / Internacionals)
 • Assessorament en: règims especials, perfeccionament actiu o passiu, inspeccions duaneres, recursos, etc.
 • Inspeccions duaneres en origen i destinació, recursos i reclamacions tributàries - duaneres.
 • Coordinació de: assegurances i avaries.
 • Legislació duanera: destins duaners, règims duaners, política agrícola comuna, Sistema de Preferències Generalitzades, antidumping, aranzels, règim comercial, finançament internacional, serveis paraduaners, dipòsits fiscals, receptor - expedidor autoritzat.
 • Seguiment personalitzat de mercaderies on line.
 • Logística Duanera.
 • Dipòsit Duaner Públic.
 • Operador Multilogístic.
 • Assessoria de Comerç Internacional.
 • Assegurances.

Divisions especialitzades en:

 • Cafè i Cacau
 • Cereals i Fava de Soja / Farina
 • Gasos liquats
 • Fires internacionals
 • Sucres i melasses

 

Operador logístico de café y cacao

El Grup manté una íntima relació amb la comunitat del Cafè (Brokers, Traders, Torradors ...) que ha derivat en el lideratge del Grup per aquest important trànsit:

 • Barcelona International Terminal
 • Masiques Norte
 • Cadenes Logístiques a Mida