español | english

Masiques norte

El DAP de Logroño va veure la llum de manera oficial el novembre de 2004, després d'un any de treball i gestions en col•laboració amb les autoritats corresponents i els clients que van recolzar el projecte.
L'objectiu últim va ser dissenyar UN SERVEI per als nostres clients de GESTIÓ INTEGRAL DEL PROCÉS LOGÍSTIC DEL CAFÈ VERD, comprenent les fases pròpies del mateix:

 1. Embarcament, estiba i noli des d'origen,
 2. Recepció a la terminal de cafè del port de Barcelona,
 3. Transports i trànsits intermedis fins a les instal·lacions dels nostres clients,
 4. Emmagatzematge en dipòsit, despatx de duana, i posada a disposició del client.

Amb aquest disseny operatiu, Empresas Masiques ha aconseguit convertir el seu DAP en una extensió de la Terminal Internacional de Cafè Verd de Barcelona (BIT), sent com sempre pioners en l'oferiment als seus clients d’un servei flexible, altament eficient, i nou, passant a ser de forma clara un avantatge competitiu per a l'usuari.
De la mateixa forma, es facilita el suport necessari a tot el desenvolupament logístic que s'ha descrit:

 1. Gestió administrativa i seguiment individual de cada partida;
 2. Tramitació necessària amb les autoritats, i suport telemàtic;
 3. Assessorament especialitzat, amb propostes per a la millora continuada i sostenible.

L'establiment de Masiques Norte a Logronyo, disposa d'una superfície neta per a emmagatzematge de 1.100 m2, amb una capacitat mitjana calculada de 900 tones de cafè verd paletitzat.

Masiques Norte

La versatilitat de les instal•lacions, i la professionalitat de l'equip responsable del disseny i la gestió, fa que l'evolució hagi estat constant, tant en la implementació dels processos de control com en els mètodes de treball; així les instal•lacions estan preparades per treballar amb Sac Paletitzat o amb Big Bag.
Els avantatges i beneficis que Empresas Masiques ofereix a través del seu DAP als seus clients com a valor diferencial i element de competitivitat, els podem descriure en aquests punts:

 1. Reducció del Lead Time Logístic.
 2. Disponibilitat immediata en puntes de demanda.
 3. Optimització de costos operatius
 4. Sinergies compartides en les tasques administratives.
 5. Recuperació de l'espai de magatzem per a activitats pròpies.
 6. Major control de les operacions. Millora de les ràtios de qualitat percebuda.
 7. Possibilitat d'accés a serveis complementaris oferts.
 8. Capacitat de creixement.
   

El Grupo de Empresas Masiques integra en les seves activitats actuals, totes les àrees de la cadena logística:

 • Fletaments Marítims
 • Consignataris de Vaixells
 • Estibadors Portuaris
 • Transitaris
 • Agent de Duanes
 • Magatzems
 • Transportistes
 • Assessors en Com. Internacional